Бъдете компанията, в която всеки иска да работи

Сега служителите ви могат да получат незабавен достъп до част от заплатата си веднага щом я спечелят. Insta Cash е сред най-актуалните социални придобивки – тя увеличава вероятността за приемане, ангажираност и подобрено финансово състояние на служителите, което се изразява в намалено текучество и свързаните с това разходи за компанията.

Какво показва важната статистика?

Статистическите данни показват, че повечето работещи хора страдат от финансов стрес, тъй като не могат да покрият неочаквана сметка от 300 лв. Това пречи на способността им да се концентрират и да бъдат продуктивни в работата си. Също така е обичайно същите тези хора да отсъстват от работното си място, за да се справят с извънредна финансова ситуация.

Решението на проблема е да се използва финансова технология, която позволява на работещите хора да имат достъп до част от заплатата си преди деня за заплата.

for-companies-phone-mockup-png-min

Ползи за служителите

Ползи за служителите

78%

от потребителите казват,
че достъпът до заплата при поискване им помага да плащат сметките си навреме без такси за закъснение

74%

от потребителите казват,
че достъпът до тяхната спечелена заплата им е помогнал да намалят финансовия си стрес

70%

от потребителите казват,
че достъпът до тяхната спечелена заплата им е помогнал да избегнат тегленето на заем до заплата

59%

от потребителите казват,
че достъпът до тяхната спечелена заплата ги мотивира да ходят на работа

46%

от потребителите казват,
че достъпът до тяхната спечелена заплата им е помогнал да спестят повече

Ползи за работодателите

1.9x

пъти повече
кандидати за работа във фирми, които предлагат заплащане при поискване

49%

средно увеличение
в продуктивността на служителите при изпълнение на работните задачи

45%

средно намаление
на текучеството при служители, които получават част от заплатата си при поискване

26%

намаление
на отсъствията от работното място поради непредвидени финансови ситуации

100%

безплатно за служители и работодатели

Ползи за работодателите